วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

การฝึกจิตให้ทรงอยู่ในศีลกรรมบถ(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงอยู่ในศีลกรรมบถ
580315_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงอยู่ในศีลกรรมบถ.mp3