วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

เจริญสมถภาวนาด้วยญาณ๘(กรรมฐาน ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานเจริญสมถภาวนาด้วยญาณ๘
580308_07_กรรมฐานเจริญสมถภาวนาด้วยญาณ๘.mp3