วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

การบูชาคุณของพระด้วยการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบูชาคุณของพระด้วยการหล่อพระพุทธรูป
580303_10_ปกิณกะธรรมการบูชาคุณของพระด้วยการหล่อพระพุทธรูป.mp3