วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
580301_04_ปกิณกะธรรมร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3