วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

การถวายขอขมาพระรัตนตรัยด้วยพระนลาฎทองคำ(ปกิณกะธรรม ๒๐ มี.ค. ๕๘)

๒๐ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายขอขมาพระรัตนตรัยด้วยพระนลาฎทองคำ
580320_02_ปกิณกะธรรมการถวายขอขมาพระรัตนตรัยด้วยพระนลาฎทองคำ.mp3