วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญพระธรรมเป็นวัตร(เทศน์ ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-เทศน์การใคร่ครวญพระธรรมเป็นวัตร
580322_02_เทศน์การใคร่ครวญพระธรรมเป็นวัตร.mp3