วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580329_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3