วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความเป็นมาของวัดท่าซุง(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเป็นมาของวัดท่าซุง
580315_06_ปกิณกะธรรมความเป็นมาของวัดท่าซุง.mp3