วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

การระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว
580304_04_ปกิณกะธรรมการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว.mp3