วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจตกในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจตกในการปฏิบัติ
580303_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจตกในการปฏิบัติ.mp3