วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

อานิสงส์การบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูชาคุณพระรัตนตรัย
580304_08_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3