วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญา(ปกิณกะธรรม ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญา
580308_06_ปกิณกะธรรมความศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญา.mp3