วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความสุขแบบโลกุตระต้องทรงพรหมวิหารสี่และกำลังใจต่อผู้อื่นเป็นอารมณ์(เทศน์ ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-เทศน์ความสุขแบบโลกุตระต้องทรงพรหมวิหารสี่และกำลังใจต่อผู้อื่นเป็นอารมณ์
580307_02_เทศน์ความสุขแบบโลกุตระต้องทรงพรหมวิหารสี่และกำลังใจต่อผู้อื่นเป็นอารมณ์.mp3