วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
580308_04_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3