วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

สวดอิติปิโส๓จบและคาถาชินบัญชร๙จบ(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๓จบและคาถาชินบัญชร๙จบ
580322_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๓จบและคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3