วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-เทศน์คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
580303_02_เทศน์คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้.mp3