วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทางปฏิบัติเป็นไปตามจริตนิสัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติเป็นไปตามจริตนิสัย
580329_11_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติเป็นไปตามจริตนิสัย.mp3