วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

การยอมรับกฎธรรมดาต้องอาศัยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาต้องอาศัยกำลังใจ
580315_09_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาต้องอาศัยกำลังใจ.mp3