วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

การอธิษฐานเพื่อการเห็นธรรม(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานเพื่อการเห็นธรรม
580301_07_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานเพื่อการเห็นธรรม.mp3