วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

การสร้างกำลังใจในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจในการหล่อพระ
580303_06_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจในการหล่อพระ.mp3