วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

การฟังธรรมตอนทุกขเวทนา(กรรมฐาน ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานการฟังธรรมตอนทุกขเวทนา
580321_09_กรรมฐานการฟังธรรมตอนทุกขเวทนา.mp3