วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญพระธรรมด้วยโพชฌงค์๗(เทศน์ ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-เทศน์การใคร่ครวญพระธรรมด้วยโพชฌงค์๗
580329_02_เทศน์การใคร่ครวญพระธรรมด้วยโพชฌงค์๗.mp3