วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

การตั้งจิตทำบุญงานประจำปี(ปกิณกะธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตทำบุญงานประจำปี
580314_03_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตทำบุญงานประจำปี.mp3