วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

นิวรณ์คือเครื่องกั้นความดี(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมนิวรณ์คือเครื่องกั้นความดี
580329_10_ปกิณกะธรรมนิวรณ์คือเครื่องกั้นความดี.mp3