วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

การพิจารณากายกับจิตด้วยพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานการพิจารณากายกับจิตด้วยพุทธานุสสติ
580303_07_กรรมฐานการพิจารณากายกับจิตด้วยพุทธานุสสติ.mp3