วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

การระวังวาจา(กรรมฐาน ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานการระวังวาจา
580301_05_กรรมฐานการระวังวาจา.mp3