วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์พระโสดาบัน(ตอบปัญหาธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
580329_04_ตอบปัญหาธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3