วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

คุณของพระอริยสงฆ์หาประมาณมิได้(เทศน์ ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-เทศน์คุณของพระอริยสงฆ์หาประมาณมิได้
580315_02_เทศน์คุณของพระอริยสงฆ์หาประมาณมิได้.mp3