วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

บวงสรวงสวดมนต์วันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงสวดมนต์วันมาฆบูชา
580304_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงสวดมนต์วันมาฆบูชา.mp3