วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความสงบต่อการไม่มีร่างกายด้วยความเพียรและอดทน(เทศน์ ๒๘ มี.ค. ๕๘)

๒๘ มี.ค. ๕๘-เทศน์ความสงบต่อการไม่มีร่างกายด้วยความเพียรและอดทน