วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

การละความพอใจและยินดี(ตอบปัญหาธรรม ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการละความพอใจและยินดี
580303_05_ตอบปัญหาธรรมการละความพอใจและยินดี.mp3