วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

จิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า
580321_12_ปกิณกะธรรมจิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า.mp3