วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๑)

๒๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย
610121_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย.mp3