วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

ทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่
610101_03_ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่.mp3