วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

การเป็นพุทธมามกะ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๑)

๑๔ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเป็นพุทธมามกะ
610114_01_ปกิณกะธรรมการเป็นพุทธมามกะ.mp3