วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

อุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐาน และอานาปานุสสติแบบ ๓ ฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๑)

๑๓ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐาน และอานาปานุสสติแบบ ๓ ฐาน
610113_04_ปกิณกะธรรมอุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐานและอานาปานุสสติแบบ๓ฐาน.mp3