วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

ชายและช้างผู้เห็นคุณของพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้(นิทาน ๒๘ ม.ค. ๖๑)

๒๘ ม.ค. ๖๑-นิทานชายและช้างผู้เห็นคุณของพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้
610128_03_นิทานชายและช้างผู้เห็นคุณของพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้.mp3