วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ขอปวารณาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๖๑)

๓๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมขอปวารณาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3
610131_01_ปกิณกะธรรมขอปวารณาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3