วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง
610106_01_ปกิณกะธรรมละความสุขทางโลกปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง.mp3