วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

อวิชชาเป็นคุณธรรมของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ม.ค. ๖๑)

๒๘ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอวิชชาเป็นคุณธรรมของพระอริยะ
610128_01_ปกิณกะธรรมอวิชชาเป็นคุณธรรมของพระอริยะ.mp3