วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔
610106_05_ปกิณกะธรรมผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร๔.mp3