วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

ความกตัญญูรู้คุณเป็นความดีที่คุ้มครองตัว(เทศน์ ๑๓ ม.ค. ๖๑)

๑๓ ม.ค. ๖๑-เทศน์ความกตัญญูรู้คุณเป็นความดีที่คุ้มครองตัว
610113_03_เทศน์ความกตัญญูรู้คุณเป็นความดีที่คุ้มครองตัว.mp3