วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๑ ม.ค. ๖๑)

๒๑ ม.ค. ๖๑-เทศน์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
610121_02_เทศน์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3