วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

การไม่ประมาทในชีวิต(เทศน์ ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-เทศน์การไม่ประมาทในชีวิต
610102_02_เทศน์การไม่ประมาทในชีวิต.mp3