วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญในบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๑)

๒๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในบุพกรรม
610126_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในบุพกรรม.mp3