วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๑)

๕ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่
610105_01_ปกิณกะธรรมผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่.mp3