วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
610101_04_ปกิณกะธรรมอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ.mp3