วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญละสังโยชน์ ๓ (ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๑)

๒๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญละสังโยชน์ ๓
610127_03_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญละสังโยชน์๓.mp3