วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

กำลังใจที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องทำเอง(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๑)

๑๔ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องทำเอง
610114_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องทำเอง.mp3