วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ
610102_03_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ.mp3